Cập nhật biểu phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia 2021

232

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia có 5 chương trình cho khách hàng lựa chọn với chi phí và quyền lợi khác nhau gồm: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim cương. Tương ứng mỗi chương trình lại có sự thay đổi về biểu phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia và có những đặc điểm riêng về quyền lợi do bảo hiểm đáp đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người từ thấp đến cao.

bieu-phi-bao-hiem-bao-viet-an-gia

Bảo hiểm Bảo Việt An Gia biểu phí chi tiết

Là công ty đi đầu về bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam, Bảo Việt am hiểu sâu sắc thị trường và nhu cầu khách hàng, từ đó đem đến cho bạn và gia đình một sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt An Gia với mức phí cực kỳ hợp lý.

Phí Bảo hiểm Bảo Việt An Gia được áp dụng theo độ tuổi, thấp nhất từ 1.196.000 VNĐ/năm/ người – hạng bảo hiểm Đồng, đối với Gói quyền lợi bảo hiểm chính. Chỉ với một khoản tiết kiệm nhỏ là bạn có thể bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước những rủi ro xấu.

Biểu phí dưới đây áp dụng cho khách hàng tham gia mới hoặc đã tham gia nhưng bị gián đoạn trên 1 năm.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn
Từ 1 đến 3 tuổi 2.585.000 3.707.000 5.616.000 7.582.000 9.267.000
Từ 4 đến 6 tuổi 1.450.000 2.081.000 3.153.000 4.257.000 5.203.000
Từ 7 đến 9 tuổi 1.320.000 1.900.000 2.867.000 3.870.000 4.730.000
Từ 10 đến 18 tuổi 1.255.800 1.801.800 2.730.000 3.685.500 4.504.500
Từ 19 đến 30 tuổi 1.196.000 1.716.000 2.600.000 3.510.000 4.290.000
Từ 31 đến 40 tuổi 1.315.600 1.887.600 2.860.000 3.861.000 4.719.000
Từ 41 đến 50 tuổi 1.375.400 1.973.400 2.990.000 4.036.500 4.933.500
Từ 51 đến 60 tuổi 1.435.200 2.059.200 3.120.000 4.212.000 5.148.000
• Từ 61 đến 65 tuổi 1.554.800 2.230.800 3.380.000 4.563.000 5.577.000
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG
Từ 1 đến 3 tuổi 3.370.000 3.370.000 3.370.000 5.516.000 8.424.000
Từ 4 đến 6 tuổi 1.900.000 1.900.000 1.900.000 3.153.000 4.730.000
Từ 7 đến 9 tuổi 1.720.000 1.720.000 1.720.000 2.867.000 4.300.000
Từ 10 đến 18 tuổi 1.638.000 1.638.000 1.638.000 2.730.000 4.095.000
Từ 19 đến 30 tuổi 1.560.000 1.560.000 1.560.000 2.600.000 3.900.000
Từ 31 đến 40 tuổi 1.716.000 1.716.000 1.716.000 2.860.000 4.290.000
Từ 41 đến 50 tuổi 1.794.000 1.794.000 1.794.000 2.990.000 4.485.000
Từ 51 đến 60 tuổi 1.872.000 1.872.000 1.872.000 3.120.000 4.680.000
Từ 61 đến 65 tuổi 2.028.000 2.028.000 2.028.000 3.380.000 5.070.000
2. BH Tai nạn cá nhân 0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH 0,09% STBH
3. BH Sinh mạng cá nhân 0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH 0,2% STBH
4. Bảo hiểm Nha khoa Từ 1 đến 18 tuổi 600.000 600.000 1.500.000 2.600.000 3.900.000
Từ 19 đến 65 tuổi 490.000 490.000 1.200.000 2.000.000 3.000.000
5. Bảo hiểm Thai sản Từ 18 đến 45 tuổi Không Không Không 4.800.000 5.500.000

dat-mua-bao-viet-an-gia

Hướng dẫn cách tính biểu phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Để ước tính chi phí tham gia các gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia, bạn có thể đối chiếu từ bảng phí phía trên theo công thức sau:

Đầu tiên quý khách hàng lựa chọn quyền lợi và mức phí tương ứng ở bảng trên. Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn An năm nay 40 tuổi và chọn tham gia chương trình vàng, muốn hưởng cả 2 quyền lợi bảo hiểm nội trú và ngoại trú.

– Gọi A là điều khoản bảo hiểm chính – điều khoản bắt buộc khách hàng phải tham gia.

– Gọi B là điều khoản bảo hiểm bổ sung (gồm bảo hiểm ngoại trú, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm thai sản) – không bắt buộc tham gia.

– Lựa chọn quyền lợi và mức phí từ bảng trên

Vậy phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia của khách hàng Nguyễn Văn An sẽ được tính như sau: Phí bảo hiểm =  A + B

860.000 + 1.716.000 = 4.576.000/năm

Sau khi ước tính được chi phí tham gia gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia, bạn hãy liên hệ nhân viên tư vấn của Bảo Việt để xác nhận lại mức phí và giải đáp thêm các thắc mắc. Khi đã đồng ý với các điều kiện, điều khoản, bạn sẽ được hướng dẫn thủ tục tham gia.

Một số lưu ý về phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Các gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia hạng Đồng, Bạc, Vàng, Bảo Việt sẽ cấp thẻ bảo lãnh viện phí nội trú (màu xanh), các gói Bạch Kim và Kim Cương sẽ được cấp thẻ bảo lãnh viện phí nội trú và ngoại trú (màu vàng).

Các điều khoản bảo hiểm bổ sung như ngoại trú, tai nạn, sinh mạng,… có thể tham gia hoặc không tùy theo nhu cầu của từng quý khách.

Thay đổi quyền lợi: Giới hạn trách nhiệm của các quyền lợi không thể thay đổi trong suốt thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Những quyền lợi này chỉ có thể được thay đổi vào ngày tái tục của Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp tái tục với Số tiền bảo hiểm cao hơn hoặc tham gia thêm quyền lợi bổ sung so với năm trước phải được sự chấp thuận của Bảo hiểm Bảo Việt và phần chênh lệch về số tiền bảo hiểm cũng như quyền lợi tham gia thêm mới sẽ không được coi là tái tục liên tục và được áp dụng thời gian chờ theo quy định.

Trên đây là thông tin chi tiết về phí bảo hiểm Bảo Việt An Gia. Để biết thêm thông tin chi tiết và thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia, bạn có thể truy cập vào Bảo hiểm Bảo Việt An Gia để được giải đáp nhanh nhất!

dat-mua-bao-viet-an-giaXem thêm: